تا توانستم ندانستم چه سود ... چون که دانستم توانستم نبود
 

فردريك كبير : امر سياست در ايجاد فرصت نيست , بلكه از فرصت استفاده كردن است

ولتر : يك قلب پاك از تمام معابد و مساجد زيباي جهان زيباتر است.

مونتسكيو : آبادي يك كشور ار روي نسبت آزاديش سنجيده ميشود نه از روي حاصلخيزيش.

بلز پاسكال : تمام شان و عظمت انسان در فكر است.

پلو تارك : ستون تمدن , كتاب و مطبوعات است.

ادموند گولدين : خدا به انسان دو چشم ولي يك زبان عطا كرده است, تا دو برابر آنچه را كه ميگويد به چشم ببيند.
 
پوشه : از تمام صفاتی که برای پرورش جان و جسم شما سودمند است هیچ یک به سودمندی تصمیم و اراده نیست.

اولپن : اراده محکم و متین که بخواهد به هر کس آنچه سزاوار است بدهد عدالت نام دارد.

بالزاک : استعداد بزرگ بدون وجود اراده بزرگ وجود ندارد
 
افلاطون : اشرار از کسانی هستند که عیوب مردم را جستجو کنند و به آن بچسبند و نیکویی آنها را نادیده و فراموش گذارند. مانند مگسی که در جاهای کثیف می‌نشیند و از جاهای تمیز دوری می‌کند.
 
ولتر : از روی سئوالهای اٿراد بهتر از جوابهاشان می‌توانید درباره آنها قضاوت و داوری کنید .
 
ویلیام تن : عقل بی عاطفه خطرناک است و عاطفه بدون عقل قابل اعتماد نیست، آدم کامل آنست که هم عقل دارد و هم عاطفه.
 
ژرژ بانه : انسان عاقل همیشه از بدگوییهایی که از او می‌شود استفاده می‌کند .
 
ارد بزرگ : آنکه به دلها پا گذاشت هرگز نمی میرد.
 
ويكتور هوگو : كينه و تنفر را به كساني واگذار كنيد كه نميتوانند دوست بدارند.
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۸۷ساعت 12:50  توسط محمد رضا  |